SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอสซีซีพี ฟรุ๊ตส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0865559000437
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 265/29 หมู่ที่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการให้บริการรวบรวม จัดหา ดูแลรักษา และแปรรูป29และ17

Links