SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ลูกหยีปุ้มปุ้ย
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0933559000361
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 61 หมู่ที่ 7 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การแปรรูปและการถนอม17และ29

Links