SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : น่ารัก ไทย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105560006491
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 55/313 ถนนคลองลำเจียก ต.นวลจันทร์ อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก 29และ17สด ทุกชนิด ทั้แปรรูป อบแห้ง แช่อิ่ม แช่เข็ง

Links