SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กู๊ดเลมอน
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103559004585
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 633/32 หมู่บ้านรุ่งเรือง ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การแปรรูปและการถนอม17และ29

Links