SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ภัณรายา
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0193559000075
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 6/1 หมู่ที่ 3 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่าย17อบแห้ง สมุนไพร พืชผลทางการเกษตร สินค้าออร์แกนิค สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

Links