SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สยาม พี เค ดี อินเตอร์เทรด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505559006802
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 100/9 หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผผลิตและจำหน่าย สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ประเภท ข้าว พริก

Links