SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไวลด์เนเจอร์เชียงใหม่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505559008503
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 119/50 หมู่ที่ 5 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปและถนอม17และ29

Links