SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ประภาพรโปรดักชั่น จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505560000791
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 148 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ได้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตร สัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูป

Links