SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทีทีเอ็กซ์ ฟู้ด ซัพพลาย
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103559018551
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 640 หมู่ที่ 10 ถนนโชคชัย 4 ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปและการถนอม17และ29ด้วยวิธี30

Links