ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สวนทิพย์ ฟรุ๊ต จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205559009243
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 188/337 หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามโดยการอบแห้ง การกวน


Links