ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาคร เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0433559000145
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 133 หมู่ที่ 3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการรับเหมาแปรรูป17 ตัดแต่ง17 รวมทั้งให้บริการบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

แผนที่ :


Links