SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กลูแคน ฟรุต จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135560003718
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 46/8 หมู่ที่ 7 ถนนคลองหลวง-บางขันธ์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย อาหารเสริม อาหารบำรุงสุขภาพ


Links