SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไทย-อินเตอร์ ฟรายด์ ฟรุ๊ต
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0213559001585
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ที่ 14 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปทุเรียนหมอนทอง

Links