ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วีไทยฟรุ๊ทซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0655559001125
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 5/1 หมู่บ้านดินทอง หมู่ที่ 3 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานแปรรูป17และพลอยได้จากการผลิต

แผนที่ :


Links