ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กวิตา ฟูดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0755559000250
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 87/1 หมู่ที่ 11 ถนนหลังโรงเรียนวัดคู้ ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร


Links