ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทยท้อปฟู้ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135559000336
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 203/39 หมู่ที่ 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การแปรรูปและถนอมอาหาร 17 และ29

แผนที่ :


Links