ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พริม ฟู้ดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559184232
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 44 ซอยนาคนิวาส 21 ถนนนาคนิวาส ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต และแปรรูป29 17 หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน ยาเส้น

แผนที่ :


Links