ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไฟว์ สตาร์ บีเคเค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205559016070
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 265/18 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์17แปรรูป 17แช่แข็ง 17อบแห้ง


Links