ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แมคนีน่าฟาร์ม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575560000464
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 324 หมู่ที่ 4 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ การตลาดด้านการเกษตร

แผนที่ :


Links