ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เคเอสที (ไทยแลนด์) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559063729
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 2014/4 ซอยลาดพร้าว 80/1 ถนนลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปสินค้าพืชผลทางการเกษตรเช่น น้ำ17 นมอัดเม็ด 17กระป๋องและสินค้าอื่น


Links