SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : จตุพร ถั่วกวน 2017
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0903560001104
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 45/45 หมู่ที่ 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตขนมถั่วกวน

Links