ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็น.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103559012570
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 106/439 อาคารคอนโดรีเจ้นท์ 18 ห้อง 439 ชั้น 9 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำ17คั้นสด

แผนที่ :


Links