ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เวรี่ แอนด์ วันเดอร์ เทรด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0165559001065
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 39/3 หมู่ที่ 5 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำ17 ฟรุ้ตพรั้นซ์


Links