ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โคซี่ เบฟเวอเรจ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515559000481
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 46/1 หมู่ที่ 9 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิต จำหน่าย เครื่องดื่มน้ำ17พร้อมผลิตภัณฑ์ทุกชนิด


Links