SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บี.เอ็น.ฟู้ด อินกรีเดียนท์
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103559012561
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 106/439 อาคารคอนโดรีเจ้นท์ 18 ห้อง 439 ชั้น9 ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำ17คั้นสด

Links