ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105560036225
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 118/1 ถนนพระราม 6 ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานทำ17และน้ำ17กระป๋อง


Links