ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วี โปร โกลบอล จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115559004684
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 18/7-9 หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต น้ำ17ทุกชนิด ทุกประเภท เพื่อจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


Links