SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เพ็ชรเมืองฝาง จำกัด
บจ.เพ็ชรเมืองฝาง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505544000285
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 9/4 หมู่ที่ 1 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50300
โทรศัพท์ : 53379381
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

Links