ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมญดา
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0733559000029
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 179/1 ถนนทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายน้ำ17 น้ำดื่มโพลาริส ชา กาแฟ นม อาหารและเครื่องดื่ม


Links