ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พร้าวกรีนวัลเลย์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505559010371
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 238 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เช่นสีข้าว อบแห้ง ทำน้ำ17


Links