ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลาบาส
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0903559002852
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 17/1 หมู่ที่ 2 ถนนนาทวี-จะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำ17


Links