SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไทยเบสท์เนส จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125560001324
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 20/2 หมู่ที่ 3 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายเครื่องดื่มประเภทน้ำ17-รังนก

Links