ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทนันท์วรศิลป์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559161143
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 780/525 ถนนเจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำ17และ29ชนิดไม่เข้มข้นและไม่มีการปรุงแต่ง


Links