ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซี ซี ดับบลิว ที อาร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135559009228
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 80/22 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำ17และน้ำ29ชนิดไม่เข้มข้น ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา การผลิตน้ำ29ผสมน้ำ17


Links