ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม อินเวนชั่นฟู้ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115559005168
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 178 หมู่ที่ 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตและจำหน่าย น้ำ17 สมุนไพร เยลลี่


Links