ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอสซีเจ เคมีคอล ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735560002201
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 41/39 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำ17


Links