ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี ฟรูท
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0433559000625
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 259/3 หมู่ที่ 11 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำ2917และน้ำ29ชนิดไม่เข้มข้น ที่ไม่ได้หมักและเติมสุรา


Links