ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เนทูร่า เฟลเวอร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0725560000110
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 83/3 หมู่ที่ 3 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำ17


Links