ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559043418
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 111 ถนนจรัสเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออกน้ำ29และ17พร้อมดื่มน้ำ29และ17สกัดเข้มข้น และผลิตภัณฑ์30


Links