ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ธรรมชาติเจริญ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559078173
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 158 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำสมุนไพร น้ำ29และ17


Links