ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนภูสกล
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0473560000188
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 261 หมู่ที่ 1 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำ17และจำหน่ายสินค้า

แผนที่ :


Links