ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นารา อินโนเวชั่น จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559062099
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 300/42 ซอยลาดพร้าว 35/1 ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำ17และน้ำ29


Links