ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เมลโล เบลโล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559128642
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 34 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำ17


Links