ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท คิง ไพน์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705559001825
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ที่ 7 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดกระป๋อง 17กระป๋อง


Links