SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แก้ว สุวรรณโชติ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559126283
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 499/152 ถนนหทัยราษฎร์ ต.สามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต บรรจุและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเกษตรพืช 2917แช่แข็งทุกประเภท

Links