SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เค.บี.กรุ๊ป
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0133559001284
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 99/158 หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย ส่งออกและนำเข้า สาหร่ายและสาหร่ายอบกรอบทุกชนิด

Links