SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บุญสิตาทวีทรัพย์ เชียงใหม่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505559011784
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 83/1 หมู่ที่ 6 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำปลา ทั้งน้ำปลาแท้และน้ำปลาผสม

Links