SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อ. ศิราพล
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0743560000266
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 4/174 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากสัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง

Links