SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แหลมทอง รังนกไทย
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0943559000299
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 128 หมู่ที่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปรังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนกเพื่อจำหน่าย

Links