SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กนกวรรณ ฟู้ดเนสท์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0215560001960
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 3 ถนนสุนทรภู่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่ายรังนกสำเร็จรูป

Links